PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁČKY - TEPLICE

Neohodnoceno
Dostupnost 16
Kód: 351
1 790 Kč
PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO PŘEDŠKOLÁČKY - TEPLICE
Neohodnoceno

Na základní škole Buzulucká bude i v letošním roce probíhat PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY.

Cílem 12 setkání po 90 minutách bude usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do školy základní, seznámení se s prostředím školy i se svými budoucími spolužáky. Děti si vyzkouší jaké to je sedět ve školních lavicích, pracovat s interaktivní tabulí, získají sebedůvěru a ujistit se, že učení ve škole zvládnou.

První setkání proběhne společně s rodiči, kdy si spolu projdeme školu a seznámíme děti a jejich rodiče s jejími částmi a chodem školy. V druhé části setkání si společně pohrajeme a společně se zapojíme do zábavných aktivit.

Poslední setkání kurzu proběhne také společně s rodiči, kdy děti předvedou, co se naučily a ukáží rodičům, jaká další překvapení 

Náplní kurzu bude spousta zábavných aktivit, které se budou snažit vtáhnout budoucího prvňáčka do školní atmosféry.


V jednotlivých hodinách bude probíhat procvičování činností, které jsou předpokladem k úspěšnému startu v prvním ročníku základní školy.

Náplň kurzu:
– rozvoj hrubé motoriky
– rozvoj jemné motoriky
– rozvoj grafomotorických dovedností (uvolňovací cviky ruky, správné držení tužky)
– rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace
– rozvoj sluchového vnímání (analýza, syntéza, diferenciace, rytmus, paměť)
– rozvoj početních představ, barev a tvarů, rozvoj pravolevé orientace
– rozvoj myšlení a řeči, slovní zásoby a výslovnosti

 

Jednotlivá setkání v roce 2022 proběhnou v čase 15:30 - 17:00 a to ve dnech: 11. ledna, 18. ledna, 25. ledna, 1. února, 15. února, 22. února, 1. března, 8. března, 15. března, 22. března, 1. dubna, 8. dubna